Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste
 

REKISTERIN NIMI

Ravintola Statuksen kanta-asiakasrekisteri
 

REKISTERINPITÄJÄ

Forssan Viihde Oy (myöhemmin "Ravintola Status")
Y-tunnus 2125051-9
Wahreninkatu 4 A
30100 Forssa

Yhteyshenkilö Kivanc Güzel
kivanc.guzel@ravintolastatus.fi
 

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Ravintola Statuksen kanta-asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää Ravintola Statuksen toiminnan kehittämiseen, tapahtumista tiedottamiseen, tilastollisiin tarkoituksiin ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.
 

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Kanta-asiakasrekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 
REKISTERIN TIETOLÄHTEET

Rekisterin sisältö muodostuu henkilöiden itsensä ilmoittautumisesta rekisteriin. Rekisteröidyn henkilön tietoja voidaan kerätä ja päivittää myös kaupparekisteristä ja sekä muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.
 

TIETOJEN LUOVUTUS

Ravintola Status ei säännönmukaisesti luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

Henkilötietojen käsittelyssä saatetaan käyttää palveluntarjoajia, jotka sijaitsevat Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Henkilötiedot ovat suojattuna henkilötietolain edellyttämällä tavalla eivätkä siirretyt tiedot sisällä arkaluonteista tietoa.
 

REKISTERIN SUOJAUS

Tietoja käsittelevät vain ennalta määritellyt henkilöt, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä henkilötietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana sähköiseen järjestelmään. Manuaalisia aineistoja ei ole.
 

TARKASTUS-, KIELTO- JA KORJAUSOIKEUS

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkastaa sekä vaatia korjaamaan tai poistamaan rekisterissä olevat tietonsa. Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Rekisteröity henkilö voi kieltää tietojensa käyttämisen sähköiseen suoramarkkinointiin klikkaamalla uutiskirjeen lopussa olevaa tilauksen peruutuslinkkiä.